WAT DOEN WE? 

We gaan voor een efficiënte en snelle probleemoplossing. We spelen kort op de bal en zorgen voor een snellere doorverwijzing door onze grote kennis van het ondersteuningslandschap. 

 

  • Weet je niet goed welke ondersteuning je wil ?
    We verduidelijken je vragen en zoeken oplossingen in je eigen netwerk, reguliere diensten en het VAPH (Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap).

EPP is hiervoor een bijzondere methodiek. Het is een methodiek die in groepsverband wordt gebruikt om oplossingen te zoeken mbt het uitwisselen van ervaring tussen ervaringsdeskundigen. De methodiek wordt gegeven DOOR mensen met een beperking VOOR mensen met een beperking.

 

  • Weet je welke VAPH-ondersteuning je wil?
    We brengen je dossier bij het VAPH in orde en nemen het contactpersoonschap op bij de CRZ (Centrale Registratie Zorgvragen).

 

  • We doen de kennismaking, intake en opname.
    Intakes voor de partners van NOC:         en     .

 

Graag meer uitleg over NOC, VAPH, CRZ, PVF of FAM: Uitnodiging NOC vzw