banner

EEP 

Wat is EEP?


EEP staat voor een Eigenhandig Ervaringdeskundig Plan. Samen met een groep ga je een eigen plan opstellen in een zevental sessies begeleid door een ervaringsdeskundige, namelijk een persoon met een beperking. 

Hoe gaat een EEP groep in zijn werk?

Samen met de andere groepsleden zoek jij naar oplossingen zodat jij je omgeving zo goed mogelijk kan aanpassen aan jouw eigen noden. Je bekijkt niet alleen je huidige situatie, maar je plant ook naar de toekomst.
Je doet dit in kleine groep van personen met een beperking, samen met andere mensen waardoor je elkaar kan adviseren en ondersteunen. Uiteindelijk heb je een persoonlijk dossier dat vertelt welke assistentie en welke hulpmiddelen jij nodig hebt, wat je beperkingen en mogelijkheden zijn, hoe jouw persoonlijk netwerk eruit ziet, …


Waar helpt EEP je mee?

In het verleden hadden mensen met een beperking en/of hun ouders vaak alleen de keuze tussen 24 uur op 24 ondersteuning in een voorziening, of thuis blijven en alle ondersteuning voor eigen rekening nemen. Toen werd er ook voor de persoon in de plaats beslist.

Vandaag zijn allerlei tussenvormen mogelijk en maakt men verder werk van meer flexibele ondersteuningsvormen, zoals thuisbegeleiding, zelfstandig wonen, PAB, deeltijdse opvang in een voorziening, GON-begeleiding vanuit het buitengewoon in het, huishoudelijke hulp via diensten of dienstencheques, vrijetijdsbegeleiding, aangepaste opleidingen, arbeidstrajectbegeleiding.

Vandaag gaat men veeleer uit van de individuele noden en mogelijkheden van iemand met een beperking. Zo verschillen mensen met een beperking evenveel van elkaar als personen in onze samenleving. Vandaar dat ook hun ondersteuningsnoden verschillend zijn.

Vroeger moest men zich misschien tevreden stellen met minder keuzemogelijkheden, maar men wist ten minste wat men kon verwachten.

Vandaag zijn er meer mogelijkheden waarover kan worden nagedacht, wat het kiezen en organiseren van de meest gepaste ondersteuning complexer kan maken.

Toch blijkt dat de huidige mogelijkheden de levenskwaliteit van mensen met een beperking en familieleden positief beïnvloedt.

EEP is er dan ook om je te helpen.

Als groep van ervaringsdeskundigen kan je elkaar helpen en adviseren om je eigen ondersteuning te organiseren, om je sociaal netwerk uit te bouwen, om over nieuwe toekomstplannen na te denken en hoe deze aan te pakken, om tips te geven hoe je best een PAB aanpakt.

Voor wie is EEP er?

EEP is er voor elke persoon die op zoek is naar hoe zijn leven wil uitbouwen. We staan open voor zowel fysieke als mentale beperking. Ook personen met een chronische ziekte zijn zeker welkom. Hoe groter de verscheidenheid, hoe meer een groep van elkaar kan leren.

NOC organiseert ook EEP-groepen in samenwerking met andere organisaties en/of voorzieningen. Zo wil NOC tegemoetkomen aan de specifiekere begeleiding/noden die bepaalde doelgroepen nodig hebben.

 

Voor meer info over EEP, contacteer ons:info@netwerkoc.be of via 011/ 37. 38. 92.